กำหนดการรับปริญญา ม.บูรพา ปี 2556 2557

รายละเอียดกำหนดการ

ซ้อมย่อย
วันที่ 11 มีนาคม 2557

ซ้อมรวม
วันที่ 12  มีนาคม 2557
วันที่ 13  มีนาคม 2557

ซ้อมใหญ่ ถ่ายภาพหมู่
วันที่ 14  มีนาคม 2557
วันที่ 15  มีนาคม 2557

วันพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 17  มีนาคม 2557 (เช้า-บ่าย)
วันที่ 18  มีนาคม 2557 (เช้า)

ณ อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

ที่มา : www.buu.ac.th

ต้องการ ช่างภาพ ถ่ายรูปรับปริญญา

ติดต่อ สอบถาม

Name : Boy

Tel : 085-0721666

Line ID : sirnirat